STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
  • Pracownicy

    W Gminnym Centrum Informacji w Dzierzkowicach pracują osoby zatrudnione w ramach stażu absolwenckiego na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku.Osoby te to:

    1.

    2.

    Opiekunem Gminnego Centrum Informacji skierowanym przez Urząd Gminy Dzierzkowice jest Piotr Rzęzawa - pracownik Urzędu.