STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Wykaz uczelni i szkół wyższych
  Katolicki Uniwersytet Lubelski
  www.kul.lublin.pl

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  www.umcs.lublin.pl

  Uniwersytet Warszawski
  www.uw.edu.pl

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  www.uj.edu.pl

  Uniwersytet Łódzki
  www.uni.lodz.pl

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  www.amu.edu.pl

  Uniwersytet Wrocławski
  www.uni.wroc.pl

  Uniwersytet Gdański
  www.univ.gda.pl

  Uniwersytet w Białymstoku
  www.uwb.edu.pl

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  www.umk.pl

  Uniwersytet Opolski
  www.uni.opole.pl

  Uniwersytet Szczeciński
  www.us.szc.pl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  www.us.edu.pl

  Uniwersytet Zielonogórski
  www.uz.zgora.pl

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  www.uwm.edu.pl


  Politechniki


  Politechnika Lubelska
  www.pollub.pl

  Politechnika Warszawska
  www.pw.edu.pl

  Politechnika Krakowska
  www.pk.edu.pl

  Politechnika Świętokrzyska (Kielce)
  www.tu.kielce.pl

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  www.agh.edu.pl

  Politechnika Łódzka
  www.p.lodz.pl

  Politechnika Gdańska
  www.pg.gda.pl

  Politechnika Szczecińska
  www.tuniv.szczecin.pl

  Politechnika Wrocławska
  www.pwr.wroc.pl

  Politechnika Opolska
  www.po.opole.pl

  Politechnika Poznańska
  www.put.poznan.pl

  Politechnika Radomska
  www.pr.radom.pl

  Politechnika Rzeszowska
  www.prz.rzeszow.pl

  Politechnika Częstochowska
  www.pcz.pl


  Akademie Rolnicze


  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  www.sggw.waw.pl

  Akademia Rolnicza w Lublinie
  www.ar.lublin.pl

  Akademia Rolnicza w Poznaniu
  www.au.poznan.pl

  Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  www.ar.krakow.pl

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  www.ar.wroc.pl

  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich
  www.utp.edu.pl

  Akademia Rolnicza w Szczecinie
  www.ar.szczecin.pl


  Akademie Wychowania Fizycznego


  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  www.awf.edu.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  www.awf.katowice.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  www.awf.krakow.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  www.awf.poznan.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  www.awf.wroc.pl

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  www.awf.gda.pl


  Akademie Ekonomiczne


  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  www.sgh.warszawa.pl

  Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  www.ae.krakow.pl

  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  www.ae.poznan.pl


  Akademie Pedagogiczne


  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  www.aps.edu.pl

  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  www.pu.kielce.pl

  Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
  www.wsp.krakow.pl

  Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
  www.ajd.czest.pl

  Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
  www.ukw.edu.pl

  Akademia Podlaska w Siedlcach
  www.ap.siedlce.pl

  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
  www.pap.edu.pl