STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Dzierzkowicach
  Terpentyna 1
  23-251 Dzierzkowice   Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Dzierzkowice. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".

  Gminne Centrum Informacji w Dzierzkowicach świadczy usługi od stycznia 2004r. przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 15.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo- informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Dzierzkowice, powiatu kraśnickiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej
  2. Funduszach Przedakcesyjnych
  3. Polityce Strukturalnej UE
  4. Raportach Spójności
  5. Programach bilateralnych
  6. Programach Wspólnotowych
  7. Ułatwieniach podatkowych
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
  10. Prawie Pracy UE
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa lubelskiego
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE