STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Pracownicy
 Warsztaty i szkolenia
 Oferty pracy
 Dokumenty aplikacyjne
 Wzory umów
 Fundusze UE
 Jak założyć własną firmę?????
 Biblioteka
 Wykaz uczelni i szkół wyższych
 Ważne adresy
 GCI w Lubelskim
 Statystyka
 Cennik usług
 Ogłoszenia
 Regulamin
 Kontakt
 • Dokumenty aplikacyjne

  Jak napisać CV ?

  Co to jest CV (Curriculum Vitae lub Resume)

  Jest to forma prezentacji swojej osoby, która pomoże Ci osiągnąć to, o co zabiegasz: atrakcyjną pracę lub interesujące stypendium. Twoim celem powinno być przykucie uwagi czytającego do swoich najlepszych doświadczeń, kwalifikacji i cech, przy równoczesnym pomniejszeniu znaczenia swoich wad. Pamiętaj jednak by nie doprowadzić do zniekształcania, przekręcania albo pomijania faktów. Nie ma, bowiem nic gorszego niż ujawnienie podczas rozmowy kwalifikacyjnej ukrytych, niekorzystnych faktów.

  Jak napisać skuteczne CV?

  Zadaniem CV jest skłonienie czytającego do zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Pamiętając o tym, opracuj graficznie CV w taki sposób, aby pociągało wizualnie, było łatwe do przejrzenia i wywoływało wrażenie uporządkowanego zestawienia najważniejszych informacji.
  Nigdy nie wiadomo jak wiele sekund czytający poświęci na Twoje CV leżące w pliku kilkudziesięciu innych podań. Początkowa reakcja czytającego zależy od wyglądu CV, a nie od jego treści.

  Pamiętaj, więc o starannym, schludnym i czystym sporządzeniu CV, rozbijaj tekst nagłówkami i śródtytułami, używaj wcięć przy wyszczególnianiu punktów. Podkreśl albo pisz dużymi literami kluczowe hasła na lewym marginesie. Zamiast zdań rozwiniętych używaj równoważników zdań. Nigdy nie należy pisać na obu stronach kartki - utrudnia to czytanie.
  Jeżeli wybierzesz CV w formie funkcjonalnej lub celowej, powinno się ono zmieścić na jednej stronie. Natomiast, gdy będziesz przedstawiać swój życiorys zawodowy w formie chronologicznej, a masz za sobą duże doświadczenie, nie musisz się ograniczać do jednej strony. Warto wtedy skoncentrować się na szczegółowym opisie zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach.

  Co powinno zawierać CV?

  Są pewne elementy, które w sposób oczywisty należy zamieścić w resume. Takie podstawowe dane stanowią imię, nazwisko, adres, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej. Pamiętaj o uwypukleniu swoich mocnych stron, które mogą wywrzeć wrażenie. Pomijaj miejsca, które budzą wątpliwości, bowiem one rodzą pytania. Skup się na swoich najlepszych stronach, ale pisząc prawdę. Zwykle w CV przedstawiane są również:

  • cel i oczekiwania, co do charakteru pracy; unikaj zawężających oświadczeń, żeby nie zamknąć sobie drogi do innych stanowisk,
  • aktywność oraz osiągnięcia pozazawodowe (np. przynależność do organizacji, członkostwo w klubach i stowarzyszeniach),
  • inne osiągnięcia i umiejętności (znajomość języków obcych, znajomość obsługi komputera, certyfikaty, licencje, kursy, stypendia).

  Możesz również dołączyć informacje dodatkowe, które zwiększają atrakcyjność Twojej oferty np. dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. Podając referencje wybierz ludzi wiarygodnych, z dobrą reputacją na danym polu zawodowym. Opcjonalnie można umieścić wyrażenie "referencje osiągalne na żądanie". "Political correctness" sprawia, że nie powinno się selekcjonować kandydatów na podstawie wieku. Dlatego część osób pomija datę urodzenia w swoim CV. Nie ma się jednak, co łudzić, czytający bez trudu obliczy orientacyjny wiek kandydata, choćby na podstawie dat ukończenia szkół. Inaczej z narodowością i wyznaniem - te informacje są pomijane.

  Jaki rodzaj CV wybrać?

  W zależności od celu sporządzenia CV, jak również od stopnia Twoich kwalifikacji, przeszłości zawodowej i posiadanych cech, możesz zdecydować się na CV chronologiczne, funkcjonalne lub celowe. Każde z nich pozwoli Ci we właściwy sposób skutecznie zaprezentować własną osobę.

  CV chronologiczne

  Jest najbardziej tradycyjnym sposobem sporządzania CV, zwłaszcza dla osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, które starają się o posadę będącą kolejnym krokiem w ich karierze.

  W takim schemacie, zajmowane stanowiska wymieniane są w kolejności odwrotnej do chronologicznej, czyli od ostatniego do pierwszego. Jeżeli nie masz bogatych doświadczeń zawodowych, lepiej jest je poprzedzić informacją o ukończonych szkołach i kursach, co skoncentruje uwagę czytającego na Twojej wiedzy akademickiej. Dobrym zwyczajem jest podanie krótkich, zwięzłych informacji o firmie, w której się pracowało, wraz z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

  CV funkcjonalne

  Ten sposób sporządzenia CV jest szczególnie odpowiedni dla osób, które pragną zmienić kierunek rozwoju zawodowego lub zamierzają zająć się zawodowo nową dziedziną. Jest to również sposób na zminimalizowanie niekorzystnego wrażenia, jakie powodują przerwy w zatrudnieniu, czy nieadekwatne wykształcenie.

  W funkcjonalnym CV powinieneś zwrócić uwagę czytającego na obszary, w których masz szczególne osiągnięcia i czujesz się kompetentny. Obszary te muszą ściśle korelować z charakterem pracy na stanowisku, o które się starasz. Przedstawienie informacji o doświadczeniach zawodowych i wykształceniu sprowadza się do podania podstawowych danych w drugiej części CV.

  CV celowe

  To rozwiązanie przy sporządzaniu CV jest odpowiednie dla osób, które mają jasny obraz tego, czym się chcą zająć, starają się o konkretną posadę i chcą udowodnić, że mają odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska.
  Celowe CV jest tak skonstruowane, aby skoncentrować uwagę czytającego na tym, co możesz wnieść do organizacji lub firmy, obejmując dane stanowisko. Zaraz po precyzyjnym określeniu celu, przedstaw listę umiejętności cennych z punktu widzenia pracodawcy. Poprzyj ją listą osiąg nieć mających uwiarygodnić Cię w oczach czytającego CV. Poprzednie miejsca pracy i szkoły stanowią załącznik.

  Przykład CV w języku polskim

  DANE OSOBOWE
  Imię i nazwisko:

  Kot Garfield
  Adres:ul. Kocia 88/8
  88-888 Warszawa
  tel. 0-888-88-88
  Data urodzenia:
  31 lutego 1988
  Stan cywilny:kawaler

  WYKSZTAŁCENIE

  1996-1998
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Ośrodek Studiów Amerykańskich
  dyplom magistra w specjalności Gospodarka Stanów Zjednoczonych
  1992-1997
  Uniwersytet Warszawski, Warszawa
  Wydział Psychologii
  dyplom magistra w specjalności Społeczna Psychologia Organizacji i Pracy
  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  1998 - do dziś
  Polkar sp. z o.o. Warszawa;
  KIerownik Działu Marketingu - opracowywanie nowego image firmy
  1997 - 1998
  Polkar sp. z o.o. Warszawa;
  Asystent Kierownika Działu Marketingu - współpraca przy tworzeniu kampanii reklamowej
  1996 - 1997
  Promocja XXI WIEK, Warszawa
  Asysytent do Spraw Badania Rynku
  SZKOLENIA
  1997 - 2000
  Instytut Goethego, Warszawa
  kurs języka niemieckiego
  1997Fabryka Samochodów Nowoczesnych
  praktyka studencka w dziale marketingu
  1996
  Ośrodek Zarządzania, Warszawa
  kurs "Marketingu i zarządzania" (120 h)
  1995Ośrodek kształcenia komputerowego "Optima"
  kurs obsługi programów graficznych
  1992 - 1997
  Szkoła jęz. angielskiego przy Kościele Metodystów, Warszawa
  kurs języka angielskiego
  JĘZYKI OBCE
  Język angielski

  Język niemiecki
  biegle w mowie i piśmie, egzamin państwowy

  biegle w mowie

  UMIEJĘTNOŚCI
  komputerbardzo dobra znajomość PC, środowiska Windows oraz programów
  prawo jazdy

  ZAINTERESOWANIA
  Sporty wyczynowe, sztuczna inteligencja

  Jak napisać list motywacyjny:

  List motywacyjny dołączany jest do Curriculum Vitae. Jego zadaniem jest przedstawienie Twojej kandydatury na konkretne stanowisko i uzyskanie zaproszenia do bezpośredniego spotkania z pracodawcą. List motywacyjny składa się z trzech części:

  1. wstępu, którego zadaniem jest przykucie uwagi czytającego,
  2. części zasadniczej, wyjaśniającej i przekonującej czytającego o zasadności zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną,
  3. zakończenia, motywującego do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

  Część pierwsza - przykucie uwagi czytającego.

  Najłatwiejszym sposobem przykucia uwagi czytającego jest personalne zaadresowanie listu do osoby, która prowadzi wstępną selekcję ofert. Zamiast ogólnikowo pisać "Szanowni Państwo", lub "Dział Personalny", lepiej będzie, gdy się nieco wysilisz i telefonicznie dowiesz się, kto będzie podejmował decyzję w Twojej sprawie. Takie podejście wyróżni Twoją ofertę i pokaże wysoką motywację do podjęcia pracy. Treść wstępu listu motywacyjnego uzależniona jest od tego, czy starasz się o konkretne stanowisko, czy też zależy Ci tylko na ogólnym przedstawieniu firmie swojej osoby, z myślą o ewentualnych wakatach.

  Wstęp powinien być prosty i zrozumiały. Powinien odnosić się do sposobu, w jaki dowiedziałeś się o wolnym miejscu pracy (ogłoszenie prasowe, informacja od osoby już zatrudnionej w firmie). Musisz podać stanowisko, o które się ubiegasz, tytuł prasowy i datę publikacji ogłoszenia lub wymienić osobę, od której dowiedziałeś się o wakacie. Ma to znaczenie zwłaszcza przy dużych organizacjach, w których Twoje źle oznaczone dokumenty mogą się zawieruszyć lub trafić do niewłaściwych osób.

  Skutecznym sposobem przykucia uwagi jest odniesienie się do stanowiska, o które się ubiegasz. Możesz to uczynić poprzez krótkie porównanie wymagań pracodawcy z Twoimi kwalifikacjami. Jeśli Twój list nie dotyczy konkretnego stanowiska, lepiej skupić się na swoich cechach osobowych i doświadczeniu cennym z punktu widzenia pracodawcy. Dobre wrażenie wywiera dyskretne pokazanie, że się jest zorientowanym w specyfice firmy. Możesz to osiągnąć np. przez powiązanie swojej decyzji o kandydowaniu na stanowisko z wiedzą o nowo tworzonym oddziale firmy, zmianie jej struktury, wprowadzeniu na rynek nowych produktów itp. Celowe jest wypunktowanie wymiernych korzyści, jakie odniesie pracodawca wybierając Twoją osobę.

  Część druga - wyjaśnianie i przekonywanie

  Gdy już udało się skupić uwagę czytającego na Twojej aplikacji, jej dalszą część należy wykorzystać do przekonania go o adekwatności Twojej kandydatury. Jeżeli odpowiadasz na ogłoszenie prasowe, musisz pokazać, że posiadane doświadczenie i wiedza odpowiadają wymienionym oczekiwaniom. Jeżeli wymagania nie są wymienione, spróbuj stworzyć sobie wyobrażenie o cechach idealnego kandydata na dane stanowisko.
  Podkreślaj korzyści, jakie uzyska pracodawca. Opisuj swoje mocne strony w odniesieniu do jego potrzeb. l tak, zamiast: ...ukończyłem kurs biznesu i negocjacji... napisz raczej: ...kursy negocjacji i biznesu pomogły mi uporządkować wiedzę i praktycznie przećwiczyć zachowanie w sytuacjach zawodowych...

  W tej części listu motywacyjnego należy zinterpretować wybrane fragmenty CV dotyczące edukacji doświadczeń zawodowych czy osiągnięć. Wybierz najcenniejsze kwalifikacje i pokaż, jak dobrze odpowiadają wymaganiom stanowiska np. ...ponieważ poszukujecie Państwo kwalifikowanego architekta, dołączam projekt budynku zabytkowego, który zdobył II nagrodę w lokalnym konkursie prac studentów architektury w 1996 roku....

  W liście motywacyjnym powinny się również znaleźć informacje o Twoich cechach osobowych. Pracodawcy na ogół poszukują odpowiedzialnych kandydatów, łatwo współpracujących z ludźmi, podejmujących inicjatywę i łatwo się uczących. Zwróć uwagę na następujący akapit:
  ...poza zdobyciem wiedzy merytorycznej podczas studiów, miałem okazję do doskonalenia moich relacji z ludźmi. Jako v-ce prezes stowarzyszenia studenckiego organizowałem i kierowałem dwoma zbiórkami na rzecz osób niepełnosprawnych. Wiązało się to z zarządzaniem kilkunastoosobową grupą studentów pierwszych roczników i uczestnictwem w spotkaniach z przedstawicielami kluczowych firm. Myślę, że i w Państwa firmie moje zdolności interpersonalne i organizacyjne mogą być wykorzystane.

  Odwołaj się do swojego CV. Można to zrobić pośrednio: ... jak można zauważyć w moim CV, obroniłem prace dyplomową w czerwcu..., lub bezpośrednio: ... pozostałe informacje dotyczące doświadczeń w dziedzinie finansów znajdziecie Państwo w moim CV...

  Formułując właściwą część listu motywacyjnego pamiętaj, by podkreślać tylko te cechy, doświadczenia, które odnoszą się do stanowiska, w przeciwnym razie Twój list będzie zbyt długi i nużący, przedewszystkim zaś:

  1. bądź konkretny, zamiast ogólnikowego mam doświadczenie w zarządzaniu napisz zarządzałem 10-osobową grupą,
  2. bądź przekonujący, zamiast wydaje mi się. że sprawdzę się w roli kierownika zmiany napisz: potrafię podołać obowiązkom kierownika zmiany,
  3. przedstawiaj pracodawcom korzyści, zamiast posiadam zdolności przekonywania lepiej napisać moja zdolność przekonywania zwiększy efektywność obsługi Państwa klientów,
  4. unikaj frazesów w rodzaju jestem szczególnie zainteresowany podjęciem pracy w znanej i renomowanej firmie, jaką Państwo jesteście,
  5. nie podawaj oczekiwań finansowych, ten temat lepiej zostawić na rozmowę kwalifikacyjną.

  Część trzecia - motywowanie do działania

  Po właściwym przedstawieniu swojej osoby, trzeba sprowokować czytającego do działania. Należy poprosić o zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli mieszkasz w odległym mieście, możesz poprosić o przesłanie formularza aplikacyjnego lub zorganizowanie interwiew w najbliższym oddziale firmy. Nigdy nie proś o posadę, brzmiałoby to naiwnie i nieadekwatnie. Ułatwi skontaktowanie się z Tobą podając telefony i godziny, w których jesteś osiągalny. Zwróć uwagę na poniższe przykłady:

  ... mam nadzieję, że podane przeze mnie informacje i opis kwalifikacji przekonają Państwa o mojej wysokiej motywacji w wykorzystaniu wiedzy w Państwa firmie. Z przyjemnością przedstawię je bliżej w bezpośrednim spotkaniu. Jestem osiągalny codziennie w godz. 16-22 pod domowym numerem telefonu 00-00-00...

  Przykłady listu motywacyjnego:

  List 1

  Jacek Jackowski
  ul. Uczelniana 50 m 5
  00-000 Warszawa
  tel 711-11-11

  Warszawa, 2 sierpnia 2002 r.

   

  Pan Sylwester Szczęsny
  Specjalista ds. Rekrutacji
  ABRAKANABRA S.A.

  Szanowny Panie,

  W nawiązaniu do oferty pracy zamieszczonej w „Gazecie Wyborczej” w dniu 02.08.2002 r. chciałbym zgłosić chęć ubiegania się o stanowisko Analityka systemowego w Państwa firmie.

  Jestem studentem piątego roku Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Specjalizuję się w Systemach Informatycznych Zarządzania.

  Studia na moim kierunku łączą w sobie zdobywanie wiedzy z zakresu zarówno zarządzania, jak i informatyki. Szczególnie interesują mnie zintegrowane systemy wspomagania zarządzaniem. Co więcej, wyniesiony z uczelni bliski kontakt z różnymi systemami operacyjnymi i sieciowymi oraz programami komputerowymi powoduje, że szybko opanowuję obsługę nieznanych mi narzędzi.

  Oferta pracy w firmie ABRAKANABRA S.A. zainteresowała mnie w sposób szczególny, ponieważ chciałbym sprawdzić swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia pracując w dużym przedsiębiorstwie o ogólnopolskim zasięgu. Uważam, że kierunek studiów i już zdobyte doświadczenia czynią ze mnie odpowiedniego kandydata na oferowane stanowisko.

  Jeżeli moja oferta zainteresuje Pana, jestem gotowy na spotkanie w dogodnym dla Pana terminie.

   

   

   

  Imię i Nazwisko .................................

   

  Data .........................

   

   

  Adres ............................

   

   

   

                                                            Oświadczenie

   

   

   

   

  Ja, (imię i nazwisko)................................., wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie przez (nazwa firmy, w której ubiegasz się o pracę)...................... w celach doboru zawodowego danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach, ankietach, dokumentach lub innych materiałach ujawnionych, przekazanych lub udostępnionych (nazwa firmy) .......................................................  w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

   

   

   

   

                                                                       ............................................ .....................................

                                                                           (miejscowość i data)              (czytelny podpis)

   

   

   

   

   

   

   

  Data.........................

  Imię i Nazwisko ...... 

   

  Adres........

   

   

                                                     Oświadczenie o niekaralności

   

   

   

   

  Ja, niżej podpisany .......................................... (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym  ..............................  (numer i seria) oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo umyślne i korzystam z pełni praw publicznych.

   

   

   

   

   

                                                                                                               .................................

                                                                                                                                                    (podpis)

  Z poważaniem
  Jacek Jackowski